وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 1,733,887
حجم معاملات : 15,407M
ارزش معاملات: 156,146B
ارزش بازار : 53,531,432B
تعداد نماد مثبت : 252
تعداد نماد منفی : 151
شاخص کل بورس

1,367,171.12
10062.52     (0.74%)
1399/09/05   13:53
شاخص کل فرابورس

16,951.01
252.31     (1.51%)
1399/09/05   13:42
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 671,316
حجم معاملات : 2,765M
ارزش معاملات : 124,640B
ارزش بازار : 11,530,103B
تعداد نماد مثبت : 167
تعداد نماد منفی : 86