وضعیت بازار بورس : باز
تعداد معاملات : 640,433
حجم معاملات : 6,175M
ارزش معاملات: 63,562B
ارزش بازار : 53,030,921B
تعداد نماد مثبت : 222
تعداد نماد منفی : 156
شاخص کل بورس

1,353,167.74
(3940.86)     ((0.29)%)
1399/09/05   10:03
شاخص کل فرابورس

16,792.47
93.77     (0.56%)
1399/09/05   10:03
وضعیت بازار فرابورس : باز
تعداد معاملات : 239,813
حجم معاملات : 1,053M
ارزش معاملات : 16,329B
ارزش بازار : 11,429,687B
تعداد نماد مثبت : 127
تعداد نماد منفی : 79